ANUGERAH AKAL...


Suatu kisah di mana Jibril a.s telah datang kepada Nabi Adam a.s lalu berkata: Kedatanganku kali ini membawa tiga perkara,,, maka pilihlah satu diantara ketiga-tiganya...

Nabi Adam a.s menjawab: apakah tiga perkara itu wahai Jibril???

Jibril a.s menjawab: pertama akal,,, kedua agama dan ketiga malu...

Nabi Adam a.s menjawab: pilihanku ialah akal...

Maka Jibril a.s pun berkata kepada “agama” dan “malu”: pergilah kamu berdua kerana Adam a.s telah memilih akal...

Kedua-duanya kemudian menjawab: kami berdua mendapat perintah untuk mendampingi akal di mana sahaja ia berada...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Response to "ANUGERAH AKAL..."

Post a Comment

MANUSIA, HIDUP DAN PERJUANGAN

elyas. Powered by Blogger.
powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme